Finansowanie

Finansowanie
Finansowanie

> O PROGRAMIE

Kia Finance jest nazwą handlową, pod którą BNP Paribas Bank Polska S.A. samodzielnie lub łącznie z BNP Paribas Leasing Services Sp. z o.o. oferują usługi w sieci dealerskiej Kia. KIA Finance jest zarejestrowanym znakiem towarowym na rzecz KIA MOTORS Corporation, a BNP Paribas Bank Polska S.A. oraz BNP Paribas Leasing Services Sp. z o.o. są uprawnione do korzystania ze znaku na podstawie odrębnej sublicencji.


✔ Wieloletnie doświadczenie BNP Paribas Bank Polska S.A. –ponad 2 600 000 klientów
✔ Szeroki zakres finansowania: kredyty samochodowe, leasing, pożyczki leasingowe, wynajem długoterminowy
✔ Uproszczone procedury również dla firm na pełnej księgowości
✔ Indywidualne podejście do Twoich potrzeb – wybierzemy dla Ciebie najlepszą formę finansowania
✔ Oszczędność Twojego czasu – wszelkie formalności zrealizujesz w salonie KIA
✔ Dbałość o Twoje bezpieczeństwo - posiadamy atrakcyjną gamę produktów ubezpieczeniowych
✔ Dedykowany serwis finansowy na miejscu u każdego Autoryzowanego Dealera KIA


Poznaj atrakcyjną ofertę finansowania zakupu nowego samochodu Kia


Podmiotem udzielającym kredytów jest BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 2, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 147 418 918zł w całości wpłacony.
Podmiotem zawierającym umowy leasingu oraz udzielającym pożyczek leasingowych jest BNP Paribas Leasing Services Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 78, 00-844 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000098813, posiadająca NIP 5213110063 oraz kapitał zakładowy w wysokości 40.000.000 zł.
Podmiotem zawierającym umowy wynajmu długoterminowego KIA FOR YOU jest spółka Arval Service Lease Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wołoskiej 24, 02-675 Warszawa zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS 0000029819, posiadająca nr NIP 521-30-33-865 oraz kapitał zakładowy w wysokości 11.500.000 zł.
Ubezpieczenie na życie dostarcza Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Cardif Polska S.A. z siedzibą na pl. Piłsudskiego 2, 00-073 Warszawa, spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS 0000048866, posiadająca numer NIP 525-20-30-109 oraz kapitał zakładowy w wysokości 30 000 000 zł w całości wpłacony.
Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego i ma jedynie charakter informacyjny. Dostępność produktu oraz warunki finansowania uzależnione są od wyniku przeprowadzonej przez Bank ostatecznej analizy zdolności Klienta do spłaty zobowiązań na podstawie przekazanych przez niego informacji.

Zostaw nam swoje dane

skontaktujemy się z Tobą i dopasujemy ofertę do Twoich potrzeb

lub
* Pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe
Oświadczam, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną.
Oświadczam, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną.
Uprzejmie informujemy, że:
  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest GRUPA PGD Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Krakowie przy ul. Rzemieślniczej 26, 30-403 Kraków (dalej zwana Administratorem).
  2. Inspektorem Ochrony Danych jest Krzysztof Bielawski, z którym kontakt możliwy jest pod nr tel. +48 33 4861 986 oraz adresem e-mail iod@holding1.pl .
  3. Państwa dane (imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail) będą wykorzystywane w celu realizacji Państwa zapytania oraz są niezbędne do przedstawienia oferty.
  4. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Z powyższych praw można skorzystać zgłaszając się do Inspektora Danych Osobowych (dane powyżej).
  5. Dane osobowe będą przetwarzane przez 6 miesiące od ostatniej oferty przedstawionej przez Administratora.
  6. Państwa dane mogą być powierzone podmiotom, którym Administrator zleca wykonanie usług wsparcia IT w imieniu i na swoją rzecz.
Jesteśmy częściąholding1
Związek dealerów Rzetelna firma
Naprawa nadwozi PGD Flota PGD Części Sprawdzony niekręcony Mam wypadek
Karta Ratownicza